Política de privacitat

Objecte

Aquesta Política de Privacitat té per objecte donar a conéixer la manera en què recopilem, tractem i protegim les dades personals que Vosté com a Usuari ens ha facilitat, mitjançant la nostra pàgina web o bloc (d'ara endavant Lloc web) i decidisca lliurement si desitja que les tractem.  

Així mateix, pretén donar compliment al Reglament General de protecció de dades personals 2016/679 (d'ara endavant RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD). 

Identificació del Responsable / Prestador de Serveis de la Societat de la Informació

Identitat - EntitatClub Tenis Valldigna
CIF/NIFG46165387
Adreça postalPtda. Fontetes de Cantus s/n, 46760, Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Telèfon962 82 00 38
Correu electrònicinfo@ctvalldigna.com
Objecte SocialClub de Tenis
Lloc webhttps://ctvalldigna.com/
Dades registals 

Tractament de dades personals

Les dades personals identificatives i de contacte que ens proporciones, mitjançant els nostres formularis de contacte, correu electrònic, etc., seran tractats de forma confidencial i només per personal autoritzat per la nostra entitat.

Totes les categories i tipus de dades personals tractats quedaran degudament identificades en les corresponents activitats de tractament titularitat de la nostra entitat.

Finalitat

En general, el tractament de dades personals realitzat per la nostra entitat té com a finalitat el manteniment de la relació amb diferents col·lectius de persones, com ara els nostres clients, proveïdors, personal de la nostra plantilla, sol·licitants de feina, usuaris del nostre lloc web/blog o xarxes socials i interessats en general que contacten amb la nostra entitat per mitjà dels nostres formularis web, correu electrònic, telefònic o personalment.

Dit tractament pretén donar compliment al manteniment de la relació existent amb cada col·lectiu de persones. Depenent d'aquesta relació, el tractament de les seues dades obeïx a diferents finalitats ja que pot ser per a atendre sol·licituds d'informació, queixes, reclamacions i altres que proactivament ens facen arribar els interessats, també per a complir amb les nostres obligacions contractuals, comercials, legals o per a l'atenció a l'exercici de drets. 

Si és vosté client o proveïdor, les seues dades personals seran tractades amb l'única finalitat de mantenir la relació negocial, contractual o comercial, ja siga per a la prestació de serveis, per a la gestió comptable i de facturació, o altres fins als quals ens veiem obligats a complir per a mantenir aquesta relació.

No enviem publicitat sense el consentiment previ dels interessats, llevat dels nostres clients amb relació vigent i sempre sobre serveis o productes relacionats amb els ja prestats o adquirits.

Si és un potencial client o sol·licitant d'informació, tractarem les seues dades exclusivament per a atendre les seues sol·licituds, incloent en la nostra resposta informació comercial relacionada amb la seua sol·licitud. 

Sí es un sol·licitant d'ocupació, tractarem les seues dades per a incloure'l en els nostres processos de selecció i borsa de treball. 

Cada finalitat que motiva el tractament de dades personals quedarà degudament identificada en les corresponents activitats de tractament titularitat de la nostra entitat.

Legitimació

El tractament de les seues dades personals per part de la nostra entitat es realitza amb les següents bases legitimadores:

a. El seu consentiment exprés, lliure, informat i inequívoc, ja que li hem informat de la present política de privacitat que, després de llegir i estar d'acord, pot autoritzar-nos voluntàriament el tractament de les seues dades marcant les caselles disposades a tal efecte en els nostres formularis. 

Sobre això, li informem que en qualsevol moment pot canviar d'opinió i retirar el seu consentiment dirigint-se a la nostra adreça postal o per correu electrònic. 

b. El compliment de la relació comercial o contractual amb la seua persona, en cas de ser client, proveïdor o formar part del nostre personal.

c. Complir amb les nostres obligacions legals.

En el cas que l'usuari siga menor de 14 anys, serà necessari comptar amb el consentiment dels pares, tutors o representant legal, per al tractament de les seues dades. 

L' usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades que ens remet. 

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual són recollides, durant el temps que ens exigeixen les lleis i mentre siga necessari per a depurar possibles responsabilitats derivades dels tractaments citats en les finalitats.

En el cas de sol·licituds d'ocupació, es conservaran durant el termini màxim de 1 any o fins que l'interessat ens sol·licite suprimir les seues dades.

Elaboració de perfils.

No elaborem perfils utilitzant les seues dades personals, però en cas de fer-ho se li informarà i sol·licitarà permís previ per a fer-ho.

De la mateixa manera, té el dret a oposar-se a aquest tipus de tractament en qualsevol moment.

Cessió de dades

Per norma general la nostra entitat no cedeix dades personals a tercers, encara que poden donar-se casos on això és necessari:

Si és client o proveïdor, les seues dades personals podran ser cedides a entitats tercers per obligació legal (p. ex. Agència Tributària), o en aquells casos i entitats necessàries per a prestar-li els nostres serveis o pagar factures (p. ex. entitats bancàries).

Així mateix, les seues dades personals en qualitat de client o proveïdor podran ser tractades per certs proveïdors als quals deleguem alguna de les nostres obligacions (p. ex. assessors comptables). Tots ells s'han compromés, mitjançant un contracte d'encarregat del tractament, a complir amb les mateixes mesures de seguretat implantades per la nostra entitat, així com a sotmetre's al deure de secret i confidencialitat sobre les dades personals tractades, entre altres obligacions en matèria de protecció de dades personals.

Si vosté és un sol·licitant d'ocupació, les seues dades podran ser cedides a altres empreses del nostre grup, encara que li sol·licitarem autorització per a això.

Si és un sol·licitant d'informació o usuari del nostre lloc web, les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que legalment ens veiem obligats a fer-ho.

En cas de cessió a altres entitats o a altres països fora de l'EEE, li informarem i sol·licitarem el seu consentiment previ i exprés.

Mesures de seguretat

La nostra entitat ha implementat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les dades personals tractades, evitant-ne la pèrdua, el robatori o l'ús no autoritzat.

Les mesures s'han creat en funció del tipus de dades tractades i les finalitats que motiven aquest tractament. Aquestes són verificades periòdicament en els nostres controls interns de compliment de la normativa de protecció de dades personals i mitjançant auditories externes.

Drets dels interessats

Vosté té dret a saber si la nostra entitat està tractant les seues dades personals; per tant, té dret a accedir a les seues dades, rectificar-les si són inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries, sempre que siga legalment possible.

També pot exercir el seu dret d'oposició, limitació o portabilitat si així ho estima convenient, fins i tot podrà revocar el seu consentiment i per això, pot fer-ho per escrit mitjançant correu electrònic a info@ctvalldigna.com , adjuntant còpia del seu DNI per a facilitar-nos la seua identificació.

Sí desitja fer alguna suggerència o consulta sobre el tractament de les seues dades personals, pot contactar amb els nostres consultors de protecció de dades, indicant el nom de la nostra empresa o el nom comercial:

BUSINESS ADAPTER, S.L.

Ronda Guglielmo Marconi, 11, 26, (Parque Tecnológico) 46980 Paterna (Valencia).

Formulari d'atenció a l'interessat

Si qui vol exercir els seus drets és menor de 14 anys, podrà fer-ho a través dels seus pares, tutors o representant legal.

Si voleu presentar una reclamació per entendre que s'han vulnerat els seus drets, podeu fer-ho davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o en www.aepd.es.

Compromís amb la Protecció de Dades Personals

Àmbit d'aplicació

El nostre compromís amb la protecció de les dades personals serà d'obligat compliment per a tots els departaments, persones treballadores de la nostra entitat i aquells que actuen en el nostre nom. 

Objecte 

Hem establert uns protocols d'actuació per al tractament de dades personals, d'acord amb el disposat en la normativa europea i espanyola de protecció de dades. 

Principis 

Licitud, Lleialtat, Transparència, Minimització de les dades, Precisió, Limitació del termini de conservació, Integritat, Confidencialitat i Responsabilitat activa. 

Categoria especial de dades

Està prohibit el tractament de dades personals que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, el tractament de dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a l'orientació sexual, excepte en les excepcions autoritzades legalment i amb el consentiment previ de l'interessat.

Drets dels interessats

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a rectificar-les quan siguin inexactes, a eliminar-les quan ja no siguen necessàries o no desitgen el seu tractament, a limitar-les a certs tractaments, a tenir la possibilitat de rebre les seues dades amb facilitat i en formats estructurats i d'ús comú del responsable, així com a que les seues dades siguen utilitzades per a l'elaboració de perfils i oposar-se al tractament en qualsevol moment.

Registre d'activitats, avaluació d'impacte i mesures de seguretat.

La nostra entitat portarà a terme un registre de les activitats de tractament i analitzarà les finalitats del tractament, les categories dels interessats i de les dades, destinataris, transferències internacionals, terminis de conservació, etc., per avaluar els riscos del tractament i implantar les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals. 

Així mateix, hem analitzat la necessitat d'elaborar una Avaluació d'Impacte i designar un Delegat de Protecció de Dades, establint en cas de ser necessari, que la persona designada per a aquest càrrec compleixi amb els coneixements i experiència suficients atenent allò establert en la normativa vigent.

Control 

Disposem de consultors externs que monitoritzen qualsevol publicació realitzada pels òrgans de control competents i altres entitats europees i espanyoles relacionades amb la normativa de protecció de dades, amb la finalitat de complir amb aquesta normativa en tot moment.

Actualització d'aquesta Política

La nostra entitat es reserva el dret a modificar aquesta Política sense previ avís. És per això que recomanem consultar-la cada vegada que visiteu la nostra pàgina web.

Actualitzat el 31 de març de 2023

 

Català